Naše společnost zabezpečuje odborné služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové a personální agendy, daňového poradenství, manažerského účetnictví a finanční analýzy pro fyzické i právnické osoby.

Nabízíme dlouholetou praxi a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti.

Garantujeme odbornost našeho personálu jeho soustavným proškolováním v oblasti legislativy.

Na základě výsledků provedené finanční analýzy vám předložíme návrhy pro budoucí finanční strategii vaší firmy. Pomůžeme vám odhalit finanční rezervy a najít efektivní úsporná opatření.

Jsme schopni zajistit kvalitní spolupráci s daňovým poradcem nebo s právním specialistou (právníkem).

Veškeré služby jsou prováděny na počítačových programech s licencí a výstupy z těchto programů plně odpovídají zákonům ČR.

EKORA s.r.o.

Účetnictví, finanční analýzy, daně
Šafaříkovo nám. 8
400 03 Ústí nad Labem
Tel: 475 531 578, 604 237 854
E-mail: ekora@ekora-sro.cz